Divendres 16 Abril 2021

Inici / Ajuntament / Pla de govern

Pla de govern

Pla de govern 2015-2019

El grup de CDC va presentar-se a les eleccions municipals amb un programa electoral amb la voluntat de donar cobertura a les necessitats del municipi. La formació va obtenir majoria absoluta i durant aquest mandat es preveu executar la totalitat d’actuacions que aniran associades al pressupost municipal. 

 

Per tal de poder fer-ne un seguiment, a mesura que les actuacions es vagin executant es senyalitzarant amb un  i amb una   les que, pel que motiu que sigui, no s'hagin executat. 

 

Hi ha 10 actuacions que l'equip de govern s'ha compromès a realitzar abans que acabi el 2015

1) Rebaixarem un 10% l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) en la propera revisió de les ordenances fiscals gràcies a l'endeutament del 0% de l'Ajuntament. 

2) Habilitarem un transport per a les persones grans que visquin soles i tinguin necessitats mèdiques i socials 

3) Engegarem el projecte "Garantia Juvenil" per inserir joves al mercat laboral. 

4) Executarem el tram del carril bici de can Brugada fins l'A-2

5) Substituirem l'enllumenat públic del poble nou amb leds d'alta eficiència energètica.

6) Arranjarem el paviment i l'estructura de la piscina i ampliarem la terrassa del bar. 

7) Asfaltarem un tram de l'Av. Mas Vilà, carrer Mòdega i un tram de l'Av. Països Catalans. 

8) Millorarem els espais del consultori mèdic amb la col·locació d'una mampara de vidre per disposar de més privacitat. 

9) Posarem en marxa el programa de participació ciutadana "Fem el toc amb l'alcaldessa". 

10) Donarem comptes del grau d'execució de la feina feta amb un acte de balanç abans de finalitzar l'any 2015. 

 

PROPOSTES PELS PROPERS 4 ANYS DE MANDAT EN 42 PUNTS

1) Potenciarem la borsa de treball i els programes i cursos de formació 

2) Treballarem per atraure empreses i crear ocupació al municipi. 

3) Vetllarem per què es realitzi l'accés de la rotonda de davant l'Ajuntament amb el carrer Major. 

4) Juntament amb el departament de governació i interior implementarem un cos de vigilància municipal. 

5) Vetllarem per la bona execució, per part de la Generalitat de Catalunya, de les obres de la rotonda de Can Brugada. 

6) Millorarem l'enllumenat públic. 

7) Treballarem juntament amb el voluntariat, les empreses i els establiments locals per consolidar FIPORC com a fira de referència a les comarques gironines. 

8) Treballarem per millorar el control de la velocitat dels vehicles a la C-25 i als carrers del municipi.

9) Farem un procés participatiu per determinar quin ús ha de tenir el Mas Joals, un cop s'ha aconseguit la propietat.

10) Executarem el projecte per cobrir la pista de l'Escola. 

11) Donarem continuïtat a la vorera des de la deixalleria vella fins al Centre de Serveis el Lliri Blau. 

12) Acabarem l'ampliació del Pavelló Municipal d'Esports. 

13) Renovarem el clavegueram, soterrarem serveis i asfaltarem el carrer Major d'acord amb el resultat del procés participatiu.

14) Dotarem de la figura del conserge a l'Escola de Riudellots.

15) Prioritzarem el benestar de les persones i el foment de l'ocupació. 

16) Organitzarem un ple infantil per apropar l'activitat municipal als infants.

17) Ampliarem la via verda connectant Riudellots amb Campllong i Fornells de la Selva.

18) Acabarem la sala d'actes amb la instal·lació d'equips de llums, so i cabina de projecció. 

19) Asfaltarem els camins de terra de Regàs, Sant Andreu i can Pastells. 

20) Millorarem els accessos a la Piscina Municipal.

21) Arranjarem i urbanitzarem el final del carrer Nou (zona supermercat)

22) Seguirem treballant per reduir i eliminar les barreres arquitectòniques i adaptarem i rebaixarem les voreres. 

23) Seguirem executant les fases d'asfaltatge del polígon industrial. 

24) Urbanitzarem el carrer Ginesta del polígon industrial. 

25) Seguirem donant suport a les entitats socioculturals i esportives del municipi. 

26) Seguirem donant suport a la Comissió de Festes. 

27) Impartirem formació relacionada amb el sector agroalimentari a les instal·lacions del FoodLab. 

28) Seguirem apostant per l'ús de les noves tecnologies per apropar la informació i estimular la participació ciutadana. 

29) Donarem continuïtat a les iniciatives i activitats de l'Espai Jove. 

30) Habilitarem un punt d'informació turística a l'estació de tren.

31) Instal·larem un panell informatiu digital.

32) Fomentarem l'ús de la bicicleta amb un punt de lloguer, reparació i aparcament a l'estació de tren.

33) Tindrem cura de la bona gestió i execució del pressupost municipal amb transparència. 

34) Impulsarem i ampliarem els tràmits online des de la seu electrònica. 

35) Seguirem treballant pel medi ambient amb campanyes de conscienciació i ampliant la recollida selectiva de residus. 

36) Ampliarem els serveis del Centre de Serveis per a la Gent Gran el Lliri Blau.

37) Potenciarem la programació estable i l'agenda d'activitats des de la Casa de Cultura i la Biblioteca Municipal.

38) Habilitarem una sala de plens a l'edifici de l'Ajuntament. 

39) Crearem itineraris i circuits saludables a l'aire lliure.

40) Potenciarem la dinamització del Parc de Salut.

41) Farem formació per a l'ús de desfibril·ladors. 

42) Seguirem donant suport a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) en el procés de transició nacional.