Dissabte 28 Novembre 2020

Inici / Noticies / Actualització del cens d’empreses del polígon industrial

Actualització del cens d’empreses del polígon industrial

25/07/2019

Les dades s’incorporaran al Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN)

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha encarregat l’actualització del cens d’empreses del polígon industrial, així com la seva geolocalització i introducció al  Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN).

El regidor responsable de l’Àrea de dinamització econòmica de l’Ajuntament, Xevi López, ha explicat que “amb aquesta actuació disposarem d’un coneixement més profund i actualitzat de la realitat empresarial de Riudellots”.

L’actualització de dades s’ha adjudicat a l’empresa SERPA Enginyeria i Consultoria Ambiental S.L per un import de 2.595,45 €.

Per finançar l’actuació l’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció de 1.500 € a la Diputació de Girona.

Sobre el SITMUN

El Sistema d'Informació Territorial Municipal  (SITMUN) és una eina que permet visualitzar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació cartogràfica disponible, a diferents escales i per a tots els municipis de la demarcació de Girona.

La plataforma SITMUN és de lliure accés per la ciutadania, que pot consultar des de les dades del cadastre fins al tipus de sòl de la seva parcel·la o la xarxa viària.

Per promoure l'ús del SITMUN entre els ens locals, s'ha creat la Xarxa Local SITMUN - Girona. L'objectiu de la Xarxa és posar a l'abast dels ajuntaments i d'altres ens locals de la demarcació de Girona el Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN), una eina per a la consulta i anàlisi de cartografia municipal.