Dijous 29 Octubre 2020

Inici / Noticies / Vigilants Municipals de Riudellots de la Selva

Vigilants Municipals de Riudellots de la Selva

22/01/2019

Telèfon dels vigilants municipals: 681 103 092

 

El Cos de Vigilants Municipals de Riudellots de la Selva va ser creat l’any 2017, pel tal de que faci les tasques que estan estipulades a l'article 13 de la llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals, vetllar pel manteniment de l’ordre públic i la seguretat de la ciutadania i els seus béns.

 Funcions Llei 16/91 de les policies locals:

  • Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el què disposen les lleis.
  • Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
  • Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà.
  • Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.

 

Horaris d’hivern:
Del 16 de setembre al 31 de maig

De dilluns a divendres de:

  • (torn matí ) 7:30 h a 15:00 h
  • (torn tarda)14:00 h a 21:30 h

Horaris d’estiu:
de l ‘ 1 de juny al 15 de setembre 

De dilluns a divendres de: 

  • (torn mati) 08:00 h a 15:00 h
  • (torn tarda) 14:30 h a 21:30 h

 

Carta de serveis dels Vigilants municipals

Generals

- Atenció, informació i assessorament dintre de les nostres competències al ciutadà 

- Recepció de queixes relacionades amb el servei.

Trànsit

- Regulació del trànsit.

- Intervenció en accidents de trànsit, actes o esdeveniments importants que generin un volum important de vehicles.

- Control de la senyalització defectuosa o informació per millorar l’actual.

- Informes d’accidents de trànsit.

- Control de vehicles abandonats.

- Retirada de vehicles amb el servei de grua.

- Informació i assessorament dintre de les competències relacionades amb trànsit.

- Prevenir i actuar a les infraccions contra la seguretat vial.

- Cursos de seguretat vial a les escoles de la població o als centres que estiguin interessats.

Seguretat

- Vigilància i control de les instal·lacions municipal.

- Col·laboració amb cossos de seguretat desplegats pel territori.

- Regular las sortides i entrades al col·legi per la seguretat dels vianants.

- Auxili directe al ciutadà en risc imminent valoració de la situació i desviament cap altres serveis.

- Informació i assessorament dintre de les competències relacionades amb la seguretat.

- Patrulla de vigilància amb el vehicle logotipat per tot el poble, veïnats, cases aïllades i el polígon Industrial.

Administratiu

- Seguiment i control de les infraccions a les ordenances municipals.

- Objectes perduts.

- Informació i assessorament.

- Realització d’Informes i actes.

- Informació i assessorament al accés de vehicles des de la via pública a una propietat privada “GUAL”.

- Entregar notificació, bans e informació a la ciutadania.

 Animals

- Seguiment i control de les infraccions de la ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals. 

- Informació i assessorament relacionat amb animals domèstics, gossos potencialment perillosos, gossos perduts.

- Informació,  seguiment i control de sobre campanyes, cens , documentacions i obligacions que tenen els propietaris dels animals.