Dissabte 27 Febrer 2021

Inici / Tràmits I Seu Electrònica / Carpeta del ciutadà

Carpeta del ciutadà

Podeu accedir a la Carpeta Ciutadana del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva per realitzar tràmits i consultes a qualsevol hora, des de qualsevol lloc, tot estalviant desplaçaments, cues i trucades.

 

A través d'aquest servei podreu:

  1. Realitzar tràmits personals en línia: domiciliacions bancàries, obtenció de certificats, obtenció de tríptics (documents de pagament en període voluntari), obtenció de relacions de deutes pendents, modificacions de dades personals, etc.
  2. Consultar els rebuts pendents o pagats (IBI, IVTM, Deixalles).
  3. Consultar les unitats fiscals (béns o activitats que originen els rebuts anuals).
  4. Consultar els expedient administratius (sol·licituds i recursos presentats).
  5. Realitzar pagaments telemàtics (deutes en període voluntari), simulacions de càlcul de tributs i autoliquidacions de vehicles.

 

Consell Comarcal de la Selva

Accés a la Carpeta Ciutadana del Consell Comarcal de La Selva

 

 

NOTA IMPORTANT: Arran de l'entrada en vigor de la normativa SEPA, els ciutadans que tenen domiciliats els seus tributs, veuran com es reduirà la informació que apareix en el rebut. Això comporta que els ciutadans no rebin tota la informació detallada tal i com estaven acostumats.

A fi de solucionar aquest problema, el Consell Comarcal de la Selva posa a disposició dels ciutadans la pàgina web http://csv.selva.cat, des d'on es podrà consultar i imprimir totes les dades del rebut que figuraven fins a l'entrada de la normativa SEPA, amb la simple introducció del codi CSV (codi de 14 posicions alfanumèriques).

També, des del Servei de gestió tributària i de forma gratuïta, es facilitaran duplicats dels rebuts als ciutadans que ho sol·licitin, a través de via telefònica (972 84 01 78) o correu electrònic (scolomatributs@selva.cat).