Divendres 16 Abril 2021

Activitats

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva, ofereix el següent catàleg complet de tràmits relatius a activitats:

- Declaració responsable d'obertura

- Comunicació prèvia d'obertura

- Comunicació prèvia ambiental municipal

- Llicència ambiental

- Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat

- Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

      Documentació complementària a aquest tràmit: Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat

- Declaració responsable en matèria de salut alimentària

- Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

- Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

 

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva també està adherit a la Finestreta Única Empresarial (FUE), sistema que suposa un canvi de plantejament en la relació entre Administració, empreses, emprenedors i intermediaris, i que pretén aglutinar en un sol espai físic o virtual totes les gestions necessàries per desenvolupar una activitat, amb independència de l'Administració responsable. Podeu consultar-ne més informació al següent enllaç http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/