Divendres 16 Abril 2021

Urbanisme

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva, ofereix el següent catàleg de tràmits urbanístics:

 

- Comunicació prèvia urbanística (d'obra menor)

 

- Sol·licitud de llicència urbanística (d'obra major)

 

- Sol·licitud de compatibilitat ubanística

 

- Sol·licitud de qualificació i aprofitament urbanístic

 

Si voleu tramitar aquestes sol·licituds sense haver-vos de desplaçar i a través de mitjans electrònics, podeu utilitzar el tràmit d'instància genèrica, i adjuntar-hi la sol·licitud corresponent degudament complimentada amb la resta de documentació requerida en cada tràmit.